fbpx

Month: October 2020

VŨ NGỌC ANH – 110 TOEFL

Trong khoảng thời gian 5 năm học, từ những khóa như Summit Junior rồi đến TOEFL và SAT sau này, em đã luôn ấn tượng với trình độ của các thầy cô ở Summit, cũng như cách các thầy cô luôn cố gắng tạo môi trường học tập phù hợp nhất với học sinh của mình […]