Danh sách các trường đại học hàng đầu tại Mỹ

Tra cứu thông tin đại học Mỹ

* Dưới đây là danh sách một số ĐH nhiều Phụ huynh học sinh quan tâm, nhưng chưa đầy đủ các ĐH Mỹ. Do số lượng trường rất lớn, trên 4000, Summit sẽ dịch các thông tin sang tiếng Việt và bổ sung dần.