fbpx

Cách đăng ký thi & gửi điểm TOEFL

A. Cách đăng ký thi

 • Sau khi hoàn tất đăng ký và đóng phí, thí sinh sẽ nhận được Ticket Confirmation qua email từ hộp thư toefl@ets.org ngay sau khi đăng ký thành công. Trên Ticket Confirmation sẽ có thông tin thí sinh, địa điểm thi, giờ thi và giờ có mặt tại địa điểm thi.
 • Khi đi thi, thí sinh cần xuất trình Confirmation Ticket (bản in) và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản gốc)
 • Thí sinh sẽ xem điểm trên trang https://www.ets.org/toefl sau 10 ngày kế từ ngày thi bằng cách sử dụng username & password mà thí sinh đã tạo account khi đăng ký thi
 • Thí sinh sẽ nhận được phiếu điểm theo địa chỉ khi tạo account đăng ký thi
 • Lệ phí thi là 3.980.000đ ($180)

Lưu ý:

 • Ngừng nhận đăng ký 7 ngày trước khi thi. Summit khuyến khích học sinh nên đăng ký trước ít
  nhất 04 tuần để không bị hết chỗ

B. Gửi điểm TOEFL đến các trường Đại học

 • Phí gửi điểm tới mỗi trường là $20.
 • Học sinh đăng nhập vào tài khoản TOEFL. Khi trang chủ hiện lên, chọn “Order Score Reports”
  và tiến hành gửi điểm.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC TOEFL IBT VỚI SUMMIT