fbpx

Hướng dẫn kiểm tra đầu vào

Quý PHHS vui lòng đăng ký kiểm tra đầu vào & tư vấn miễn phí với Summit tại đây:

KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Việc kiểm tra đầu vào là hoàn toàn miễn phí và được thực hiện online hoặc tại các địa chỉ của Summit ở HN/HCM từ 9h00-18h00, tất cả 7 ngày trong tuần (trừ Lễ, Tết, các lí do đột xuất).

Thời gian làm bài kiểm tra cho từng khóa như sau:

IELTS: 

Kiểm tra 4 kỹ năng
  • Bài Test IELTS I: Tổng thời gian 75 phút (G: 11 phút, W: 15 phút, S: 4 phút, L: 15 phút, R: 30 phút)
  • Bài Test IELTS II: Tổng thời gian 80 phút (G: 10 phút, W: 15 phút, S: 5 phút, L: 20 phút, R: 30 phút)

TOEFL: 

Kiểm tra 4 kỹ năng
  • Bài Test TOEFL I: 90 phút
  • Bài Test TOEFL II: 90 phút

SAT:

  • Bài Test SAT I: 65 phút (các phần trong bài thi trắc nghiệm SAT, không kiểm tra writing)
  • Bài Test SAT II: 100 phút (các phần trong bài thi Critical Writing & Reading)

Academic Writing: 40 phút

Summit Junior Academic: 72 phút

Các trường hợp đặc biệt nếu đã có điểm thi TOEFL/IELTS/SAT,… trong 3 tháng trở lại thông thường sẽ không cần kiểm tra đầu vào mà được tư vấn xếp lớp luôn. Tuy nhiên các trường hợp này vẫn cần có sự xếp lớp của Giáo viên Summit, tư vấn viên sẽ hỗ trợ quý PHHS để hỏi ý kiến xếp lớp của GV.

NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO VÀ ĐƯỢC TƯ VẤN XẾP LỚP:

Kết quả kiểm tra và tư vấn xếp lớp sẽ được tư vấn viên Summit gọi điện trực tiếp thông báo cho học viên/phụ huynh sớm nhất có thể, chậm nhất là 1 ngày sau khi học viên làm bài kiểm tra.