fbpx

Phan Minh Hà – 1570 SAT

Em xin chân thành cảm ơn Summit đã chắp cánh cho ước mơ đạt điểm cao SAT của em. Mặc dù hầu hết các lớp học diễn ra trực tuyến vì COVID, em vẫn có thể thành công nhờ tài liệu kiểm tra được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng dẫn cẩn thận từ giáo viên. Em muốn cảm ơn các thầy cô vì những bài phân tích đoạn văn của thầy cô đã giúp em nắm bắt đầy đủ nội dung của phần Đọc (phần khó nhất đối với em trong SAT) và trả lời các câu hỏi một cách chính xác trong phòng thi. Ngoài ra, các lớp học của Summit đã dạy em quản lý tốt thời gian làm bài kiểm tra và trở nên kỷ luật hơn nhờ làm bài tập về nhà hàng tuần. Điểm số của em sẽ không xảy ra nếu không có Summit.