fbpx

Vũ Thùy Ngân, HB $240,000++ ĐH Yale (#5 NU, Ivy League), ĐH Pennsylvania (#8 NU, Ivy league)

“Mình đã bắt đầu học TOEFL tại Summit với thầy Myo từ khi Summit mới thành lập. Trong thời gian mùa hè lớp 11 lên lớp 12, vì mình quá thích đi Paris học tiếng Pháp nên việc thi SAT và nộp hồ sơ sớm vào Yale bị chậm rất nhiều so với kế hoạch. Nhiều lúc mình tưởng mình sẽ phải từ bỏ việc nộp hồ sơ sớm nhưng cô Hoa, thầy Myo và tất cả các thầy cô của Summit đã dồn hết sức lực để giúp mình có thể hoàn thành hồ sơ kịp thời gian mà chất lượng vẫn đảm bảo. Mình thấy biết ơn các thấy cô Summit đã đồng hành với mình trong thời gian đó.”

Thùy Ngân – Yale University