fbpx

Testimonial category: SAT

Lê Tân – 1470 SAT

Mình chọn Summit vì từ lâu Summit là một nơi nổi tiếng với chất lượng đào tạo cao cho các kỳ thi lấy chứng chỉ […]

Lê Nhật Minh – 1520 SAT

Em chọn Summit vì nhiều học sinh học ở đây đạt được thành tích tốt. Summit là một môi trường học tập tốt, thầy cô […]