fbpx

Vũ Đức Tài – Stanford University (#6 NU)

Em đạt IELTS 8.0, SAT 1470, SAT 2: Toán I 800, Toán II 800, Vật lý 790 và em đã apply thành công 12 ĐH hàng đầu tại Mỹ trong đó có Stanford University, University of Chicago, University of Virginia, University of Washington, University of California-Davis, Northeastern University, Grinnell College, Union College, Denison University, .. Summit thực sự là một môi trường rèn luyện tuyệt vời giúp em khám phá được thế mạnh của mình và con đường mình muốn đi. Em cám ơn các thầy cô rất nhiều!

Vũ Đức Tài Stanford University