fbpx

Tỷ lệ trúng tuyển các đại học Ivy League niên khóa 2017-2021

Với nhiều đại học Ivy League, năm 2017, tỷ lệ hồ sơ được nhận chỉ chiếm 5-6%. Tiêu biểu như Harvard – 5,2% (nhận 2.056/39.506 hồ sơ), Columbia – 5,8% (nhận 2.185/37.389 hồ sơ).

Tuy việc apply vào các đại học Ivy League là vô cùng khó khăn, năm nay, học sinh Summit tiếp tục được nhận vào các trường Ivy là Columbia (2 học sinh), Yale, Brown. Qua 7 mùa nộp hồ sơ, học sinh Summit đã được nhận vào cả 8/8 trường Ivy.