fbpx

Trần Thiều Quang: Trước khi học ở Summit, em chỉ đạt được 32 – 33 điểm trong những bài thi thử ở nhà. Sau khi tham dự khóa ACT ở đây, điểm trung bình của em luôn luôn giữ vững ở mức 34. Theo bản chất của bài ACT, vì điểm tối đa chỉ là 36, 32 và 34 là 2 điểm rất xa nhau. Bằng sự trợ giúp của giáo viên ACT tại Summit, em đã nhận ra rất nhiều lỗi sai trong chiến thuật làm bài của mình, đặc biệt là vào phần Reading. Không như SAT mới, phần Reading của ACT, mặc dù chỉ có 4 passages, chỉ cho học sinh 35 phút. Kết quả là trong bài thi chính thức em được 32 điểm phần này, và thế là khá tốt so với điểm 29 trước đây. Theo em, lý do khóa học ACT này rất hiệu quả là, ngoài sự chuyên môn của mình, giáo viên của Summit luôn có cách để giữ lớp học vui vẻ. Cô rất thoải mái và luôn cười đùa với học sinh. Khóa học này đã là một trải nghiệm rất đáng nhớ, và là một trợ giúp không nhỏ cho số điểm của em.