fbpx

Phạm Phương Anh – 8.5 IELTS

Vì em đã nghe đến Summit là một trung tâm giảng dạy chất lượng qua những người bạn của mình.

Theo em, Summit đã cho em rất nhiều bài học mới. Em cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều từ các giáo viên và những người bạn cùng lớp, đồng thời các giáo viên cũng rất nhiệt tình góp ý, quan tâm đến tiến độ của các học sinh.

Em cảm thấy mình tiến bộ nhất ở khả năng đọc. Trước khi học thì em cảm thấy bản thân mình đọc không được hiệu quả, khó nắm được ý chính của bài. Nhưng sau khi học bằng những phương pháp thầy cô ở Summit giảng dạy thì em cảm thấy mình đã đọc hiệu quả hơn, đồng thời nắm rõ các nội dung trong bài hơn.

Em tập trung học và làm các bài tập trực tiếp trên lớp, đồng thời vào những ngày cuối luyện thêm đề online

Nhiệt tình, hiệu quả, chu đáo

Chúc trung tâm ngày càng làm ăn phát đạt, tiền vô như nước, học viên điểm cao

Điểm overall của em tăng từ 7.0 lên 8.5 Và các kỹ năng tăng tương đối nhiều