NGUYỄN TÙNG LÂM – 113 TOEFL

Mình đã theo học Summit được 2 khoá và trong khoảng thời gian đó, mình đã tích luỹ được bao nhiêu kiến thức bổ ích.
Khoá đầu tiên của mình là TOEFL Hi-Inter, đây đối với mình là khoá nền tảng. Các thầy cô trong khoá này đã để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc với mình, với mỗi người sở hữu một phương pháp dạy học rất unique.
Khoá thứ 2 của mình là khoá Advanced, đến với khoá này mình đã được củng cố kiến thức của mình cũng như là học thêm bao nhiêu điều mới. Mỗi một buổi học là một cơ hội để thể hiện bản thân mình và giao tiếp với các học viên đầy tiềm năng khác. Mình là một học sinh phải nói là không được chuyên cần lắm nên việc là bài tập là một trở ngại rất lớn. Tuy nhiên, với các phương pháp giảng dạy độc đáo và nội dung của bài tập, việc làm bài trở thành một cái hobby như thể đọc 1 cuốn sách vậy.
Nói tóm lại, mình rất cảm khích summit, thầy cô và các bạn bè vì đã giúp mình đạt được những gì mình mong muốn.