fbpx

Thông tin về kì thi Digital SAT

A. Thông tin chung

Áp dụng format mới từ mùa xuân 2023 – SAT là một bài thi với 2 mục tiêu chính: kiểm tra những gì bạn đã học ở cấp 3, và kiểm tra độ sẵn sàng của bạn cho Đại học. SAT gồm 2 phần: Đọc & Viết và phần Toán. Tuỳ vào điểm mạnh và yếu của bạn mà có các cách khác nhau để ôn tập. Tổng thời gian bài thi là gần 2,5 tiếng. Hãy cùng nhau tìm hiểu bài thi này nhé!

B. Reading & Writing

Phần thi Reading & Writing gồm 54 câu hỏi trong 64 phút chia làm 2 khúc. Mỗi khúc 27 câu hỏi làm trong 32 phút, trong đó bao gồm 25 câu hỏi chính và 2 câu hỏi thử nghiệm (pretest). Thí sinh sẽ cần hoàn thành tất cả câu hỏi nhưng 2 câu hỏi thử nghiệm sẽ không được tính vào tổng điểm của bài thi. Câu hỏi này mang tính khảo sát về mức độ khả thi đối với các thí sinh và sẽ được cân nhắc để đưa vào đề thi chính thức sau này. Mỗi khúc sẽ đan xen các câu hỏi từ dễ đến khó, khúc thứ 2 cũng tương tự là tổng hợp các câu hỏi ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên độ khó trung bình của khúc thứ hai có thể cao hơn hoặc thấp hơn khúc thứ nhất, phụ thuộc vào kết quả bài làm ở khúc đầu tiên của thí sinh.

Phần thi Reading & Writing kiểm tra kĩ năng đọc, tổng hợp thông tin, và sử dụng thông tin đó. Phần thi này hoàn toàn ở dạng multiple-choice, và bao gồm các bài văn nhỏ khác nhau. Các biểu đồ cũng như số liệu có thể sẽ được sử dụng, nhưng phần thi này không đòi hỏi kiến thức toán học. Chủ đề thường được hỏi là về văn học, lịch sử, khoa học xã hội, khoa học.

C. Domain Construct: Gồm 4 loại câu hỏi chính: Information and Ideas, Craft and Structure, Expression of Ideas, Standard English Conventions

1. Information and Ideas

Thí sinh sẽ sử dụng kỹ năng đọc hiểu, phân tích và lập luận và cũng như những thông tin được đề cập và ngụ ý trong các văn bản (kể cả thông tin về số liệu, bảng biểu đi kèm) để xác định, diễn giải, đánh giá và tổng hợp các ý và thông tin. Có khoảng 12-14 câu hỏi thuộc nhóm này

2. Craft and Structure

Thí sinh sẽ sử dụng kỹ năng đọc hiểu, vốn từ vựng, khả năng phân tích, tổng hợp & lập luận và kiến thức của bản thân để định nghĩa các từ và cụm từ có tính học thuật cao trong ngữ cảnh của bài, đánh giá văn bản về cách tu từ và về liên kết giữa các văn bản cùng chủ đề. Có khoảng 13-15 câu hỏi thuộc nhóm này

3. Expression of Ideas

Thí sinh sẽ sử dụng các kỹ năng ôn tập và kiến thức để nâng cao hiệu quả biểu thức bằng văn bản phù hợp với với các mục tiêu tu từ xác định. Có khoảng 8-12 câu hỏi thuộc nhóm này

4. Standard English Conventions

Thí sinh sẽ sử dụng các kỹ năng chỉnh sửa và kiến thức để làm cho văn bản phù hợp với các quy ước cốt lõi của tiếng Anh chuẩn cấu trúc câu, cách sử dụng và chấm câu. Có khoảng 11-15 câu hỏi thuộc nhóm này

Hai phần Information and Ideas và Craft and Structure tập trung vào các kỹ năng, kiến thức của Reading, trong khi đó hai phần Expression of Ideas và Standard English Conventions thì tập trung hơn vào các kỹ năng, kiến thức về Writing. Tuy nhiên bài thi SAT theo format mới không chia cụ thể phần Reading và Writing (cả về cấu trúc đề và điểm thi)

D. Math

Gồm 44 câu hỏi trong 70 phút chia làm 2 khúc. Mỗi khúc 22 câu hỏi làm trong 35 phút, trong đó bao gồm 20 câu hỏi chính và 2 câu hỏi thử nghiệm (pretest). Thí sinh sẽ cần hoàn thành tất cả câu hỏi nhưng 2 câu hỏi thử nghiệm sẽ không được tính vào tổng điểm của bài thi. Câu hỏi này mang tính khảo sát về mức độ khả thi đối với các thí sinh và sẽ được cân nhắc để đưa vào đề thi chính thức sau này. Mỗi khúc đan xen các câu hỏi từ dễ đến khó, khúc thứ hai cũng tương tự khúc đầu là có tổng hợp các câu hỏi ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên độ khó trung bình của khúc thứ hai có thể cao hơn hoặc thấp hơn khúc đầu, phụ thuộc vào kết quả bài làm ở khúc đầu của thí sinh.

Thí sinh có thể sử dụng máy tính trong cả bài thi Toán. Bài thi có 2 dạng câu hỏi là trắc nghiệm (75%) và tự điền đáp án (25%). Chủ đề thường là về khoa học xã hội, khoa học và bài toán thực tế.

Bài thi tập trung vào 4 nội dung chính sau:

1. Algebra: Tập trung vào Linear equation (phương trình bậc nhất). Có khoảng 13-15 câu hỏi trong nhóm này

2. Advanced Math: Tập trung vào các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng các hệ phương trình phức tạp. Có khoảng 13-15 câu hỏi trong nhóm này

3. Problem-Solving and Data Analysis: Tập trung vào các câu tính toán. Có khoảng 5-7 câu hỏi trong nhóm này

4. Geometry and Trigonometry: Tập trung vào Hình học và Lượng giác. Có khoảng 5-7 câu hỏi trong nhóm này

E. Cách thức thi

Thí sinh sẽ làm bài thi trên thiết bị điện tử (laptop, máy tính bảng). Nếu không có thiết bị cá nhân, thí sinh có thể sử dụng thiết bị tại điểm thi. Với thí sinh sử dụng thiết bị cá nhân sẽ cần tải ứng dụng được thiết kế riêng trước ngày thi.

F. Tra cứu

https://satsuite.collegeboard.org/

Điểm thi sẽ có sau vài ngày thay vì vài tuần như trước đây.

G. Lịch thi và đăng ký

Để tìm hiểu về lịch thi hoặc cách đăng kí, bạn hãy chọn một trong các lựa chọn sau nhé.

Lịch thi SAT trên máy đầu tiên được tổ chức vào tháng 3/2023. Đăng ký sẽ được mở từ mùa thu năm 2022

Lịch thi mới nhất: https://satsuite.collegeboard.org/sat/registration/international-testing