fbpx

Thành tích tư vấn du học

THÀNH TÍCH DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ TƯ VẤN DU HỌC MỸ & CANADA TỪ 2010

THÀNH TÍCH DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ TƯ VẤN DU HỌC MỸ & CANADA MỚI NHẤT MÙA 2019-2020

KẾT QUẢ ĐƯỢC NHẬN & GIÀNH HỌC BỔNG IVY LEAGUE CAO NHẤT CẢ NƯỚC!

BẠN CÓ BIẾT?
1 – Summit đứng số 1 Việt Nam về số lượng học viên được nhận vào các ĐH Ivy League, top 30 và top 50 ĐH Mỹ, ĐH top 5 Canada.
2 – Cả hai học viên bậc cử nhân người Việt Nam nhập học Stanford năm 2018 đều là học viên Summit
3 – Ba học viên Summit được nhận vào Yale, Stanford, Dartmouth, Brown (mỗi trường*)
4 – Bốn học viên Summit được nhận vào ĐH Princeton, MIT, Duke (mỗi trường*)
5 – Năm học viên Summit được nhận vào ĐH Williams (ĐH #1 Liberal arts của Hoa Kỳ) * 6 – Sáu học viên Summit được nhận vào ĐH Chicago, UPenn *
7 – Bảy học viên Summit được nhận vào ĐH Columbia, Cornell (mỗi trường*)
8 – Tám học viên Summit được nhận vào ĐH Rice
9 – Chín trong số các công ty hàng đầu ở Mỹ học viên Summit được mời làm việc sau tốt nghiệp là: Goldman Sachs, Bank of America, Deloitte, Ernst & Young, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Airbnb… * Thống kê cho 6 năm gần nhất
* Thống kê cho 6 năm gần nhất
2000++ tỉ đồng là tổng số học bổng vào các ĐH hàng đầu của Mỹ mà học viên giành được thông qua chương trình tư vấn viết luận tại Summit (tính đến T4/2020).