fbpx

Ngày Giải Phóng Miền Nam tiếng Anh là gì?

Ngày 30/4 – Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là ngày đại lễ đối với người dân Việt Nam. Để Summit giúp bạn nắm bắt ngay kiến thức tiếng Anh về chủ đề này nhé!

Ngày Giải Phóng Miền Nam tiếng Anh là gì?

1. Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) tiếng Anh là gì?

 • National Day – 30 April: Ngày Độc lập Việt Nam 30 tháng 4.
 • Day of liberating the South for national reunification (tên dùng trong báo chí, văn bản cấp nhà nước): Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 • Liberation of Saigon and reunification of Vietnam in 1975: Giải phóng Sài Gòn và thống nhất Việt Nam vào năm 1975.

Hoặc đơn giản là

 • Reunification Day (n): Ngày Thống nhất
 • Liberation Day (n): Ngày Giải phóng

2. Các từ vựng thuộc chủ đề Ngày 30/4 trong tiếng Anh là gì?

Các từ vựng về chiến tranh

 • Victory (n): Chiến thắng
 • National (adj): (thuộc về) Quốc gia
 • Independence (n): Sự độc lập
 • The South (n): Miền Nam
 • Liberation (n): Sự giải phóng
 • Reunification (n): Sự thống nhất, hợp nhất
 • Treaty (n): Hiệp ước
 • Peace (n): Hòa bình
 • Avert (war) (v): Đẩy lùi (chiến tranh)
 • Imperialist (n): Đế quốc
 • Atrocity (n): Sự tàn bạo
 • Guerilla (n): Quân du kích
 • Insurgent (n): Người khởi nghĩa
 • Invade (v): Xâm lược
 • Invaders (n): Quân xâm lược
 • Militant (n): Chiến sĩ
 • Ceasefire (n): Sự đình chiến, chấm dứt chiến tranh

Các cụm từ/cách diễn đạt

 • Establish peace: Thiết lập hòa bình
 • Sign a peace treaty: Ký kết hiệp ước hoà bình
 • Negotiate a peace agreement: Đàm phán hòa bình
 • Call for a ceasefire: Kêu gọi ngừng bắn
 • To triumph over the enemy: Chiến thắng kẻ thù
 • Lift a blockade: Thực hiện phong tỏa
 • War declaration: Sự tuyên bố chiến tranh
 • Weaponless war: Chiến tranh không trang bị vũ khí
 • Fight for nation’s independence and freedom: Chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc

Xem thêm

 1. Trọn bộ từ vựng tiếng Anh cực chất chủ đề Tết Nguyên Đán
 2. Bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Giỗ tổ Hùng Vương
 3. Bộ từ vựng mô tả xu hướng trong IELTS Writing Task 

Mong rằng những thông tin trên đây đã giúp các bạn nắm trọn từ vựng theo chủ đề Ngày 30/4 – Ngày Giải phóng miền Nam nhé!

Tham khảo khóa học IELTS Academic của Summit 15 năm kinh nghiệm, 3 HV 9.0/9.0 tại đây!

Đăng ký kiểm tra trình độ và tư vấn miễn phí các khóa học tại Summit, điền thông tin tại