fbpx

Đinh Tuấn Hoàng – Học bổng MIT (#2 NU, #1 QSWUR)

Trước khi đến Summit, em tập trung vào môn Hoá học và thi cử rất nhiều trong ba năm cấp ba nên chưa kịp có cơ hội trải nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, Summit đã giúp năm gap year của em thực sự có ý nghĩa thông qua các hoạt động giúp em có những trải nghiệm quốc tế, bạn bè từ nhiều nước trên thế giới, và bắt tay vào những vấn đề mà “xa lạ” so với một học sinh khoa học như em (ví dụ như hội thảo SEAM về các vấn đề xã hội tại Đông Nam Á). Những trải nghiệm này đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều và có một cái nhìn toàn diện hơn về khoa học và xã hội.

Đinh Tuấn Hoàng – Học bổng MIT (#2 NU, #1 QSWUR), Stanford (#6 NU), Yale (#5 NU), Brown (#14 NU), Duke (#9 NU)