Cách đăng ký

Các học viên và phụ huynh quan tâm tới chương trình vui lòng đăng ký thông tin cơ bản tại form dưới để nhận được thêm tư vấn:

* Đây chỉ là phiếu thông tin – việc tham gia vào chương trình chỉ là chính thức sau khi hồ sơ học viên được đánh giá bởi các tư vấn viên và phụ huynh và trung tâm đã gặp gỡ, trao đổi và thống nhất về các hạng mục tư vấn.

* Summit cung cấp chương trình đào tạo viết nâng cao và tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi yêu cầu các học viên và gia đình cung cấp các thông tin cá nhân, điểm số, thành tích đầy đủ, chân thực và chính xác cho Summit để nhận được các tư vấn khách quan. Các học viên và gia đình cũng có trách nhiệm cung cấp các thông tin chính xác cho các hội đồng tuyển sinh của các trường Đại học mình nộp hồ sơ.