fbpx

Thân Bảo Dung – University of Pennsylvania (Ivy League, #8 NU)

Em thấy quá trình nộp hồ sơ du học Mỹ là 1 quá trình dài với nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó việc chuẩn bị sớm là rất quan trọng và lên kế hoạch cho việc xây dựng hoạt động ngoại khóa sao cho tối ưu thời gian & thể hiện sự thống nhất trong đam mê, định hướng ngành học của bản thân trong tương lai.

Các thầy cô đã giúp đỡ em hoàn thành các kế hoạch khoa học nhất. Đối với em, việc có 1 năm theo học trung học tại 1 trường nữ sinh Mỹ với học bổng ASSIT đã giúp em nhận ra sức mạnh & tiềm năng của nữ giới, quan tâm đặc biệt hơn đến vấn đề nữ quyền, và đây cũng là vấn đề em tiếp tục theo đuổi với các dự án ở Việt Nam khi trở về.