Liên hệ hợp tác (Doanh nghiệp)

Summit cũng được biết đến với rất nhiều các nỗ lực góp phần xây dựng môi trường năng động cho giới trẻ, chung tay thực hiện các dự án phát triển cộng đồng nói chung. Summit đã và đang hợp tác, tài trợ cùng rất nhiều các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức uy tín để tổ chức nhiều chương trình, dự án mang tới giá trị cao.